Professionals

Het CSG biedt slachtoffers van seksueel geweld goede, gerichte zorg. Komt u in aanraking met een slachtoffer van seksueel geweld, verwijs dan zo snel mogelijk naar het centrum voor hulp. Vooral in de eerste week na een verkrachting is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt.

 

Slachtoffers zoeken door schaamte en schuldgevoelens vaak veel te laat hulp of zelfs helemaal geen hulp. De psychische, sociale en lichamelijke gevolgen van een verkrachting zijn groot, zeker als er niet op tijd de juiste zorg is.

 

Welke zorg biedt het CSG Limburg?

Het centrum biedt zowel medische zorg als psychosociale zorg aan slachtoffers van recent seksueel geweld. Als het slachtoffer dat wil, kan het CSG de politie bellen. :

 

Medische zorg:

 • voorkomen van besmetting met seksueel overdraagbare aandoeningen (incl. HIV- en hepatitis B-profylaxe)

 • voorkomen van een ongewenste zwangerschap

 • voorkomen en behandelen van andere lichamelijke gevolgen

Psychosociale zorg:

 • voorkomen en vroeg behandelen van een posttraumatische stress stoornis (PTTS) of andere psychische gevolgen
 • voorkomen van sociaal-maatschappelijke gevolgen van seksueel geweld

Forensisch medisch onderzoek:

 • mogelijkheid om aangifte te doen
 • hulp bij sporenonderzoek

 

Werkwijze CSG Limburg

Het slachtoffer of de betrokken hulpverlener meldt zich telefonisch bij het CSG Limburg.  Telefonisch worden er een aantal vragen gesteld om te bepalen hoe snel en welke zorg noodzakelijk is. Tevens wordt aan het slachtoffer gevraagd of zij aangifte wil doen bij de politie.

 

Voor de acute medische zorg worden Limburgse slachtoffers vervolgens gezien door een gynaecoloog in het Maastricht UMC+ in Maastricht. In dit ziekenhuis vindt ook, indien van toepassing, forensisch medisch onderzoek (FMO) samen met de politie plaats.

Kinderen onder de 12 jaar worden gezien door een kinderarts.

Niet acute medische zorg en de psychosociale nazorg (traumaverwerking) vinden plaats tijdens reguliere werktijden 

 

Tips voor de professional (bij acute fase)

 • Adviseer het slachtoffer om direct contact op te nemen met het CSG Limburg of bel zelf, bij voorkeur binnen 7 dagen na een aanranding of verkrachting.

 • Wacht met het doen van lichamelijk onderzoek tot duidelijk is of het slachtoffer aangifte wil doen bij de politie. Het CSG Limburg kan bemiddelen bij het doen van een dergelijke aangifte.

 • Vraag het slachtoffer:

  • niet te eten en te drinken

  • niet naar het toilet te gaan

  • zich niet te wassen of te douchen

  • niets te veranderen aan de plek waar het is gebeurd

  • de kleding die het slachtoffer aan had niet te wassen

  • zich niet om te kleden als het slachtoffer de kleding nog aan heeft, maar een set schone kleren mee te nemen naar het CSG

Vragen of advies?

Neem contact op met het CSG Limburg.